Torekov Kultur Logo

Torekov - Då och nu
Arkivbild
Torekov - Då och nu
Nu kan du läsa första delen
om resan Torekov gjorde från
medeltida fiskeby till modern
boplats. Läs vidare här.

tempimg
foto: John Nygren
Bli medlem hos oss
Bli medlem i Torekov Kultur
och Miljö. Avgift 100 kronor
per person och år. 150 kronor
för par och 250 kronor för
familj. Klicka här för anmälan!

VAR MED OCH UTVECKLA DAGENS
OCH MORGONDAGENS TOREKOV

Föreningen Torekov Kultur och Miljö har målsättningen att värna och utveckla
Torekovs kultur och miljö, att bevaka kommunens planarbete avseende framtida
utbyggnad, att utveckla och förbättra trafikmiljön, att främja skyddet av natur och stränder och att bevaka skötseln av strandskogen.

Torekov Kultur och Miljö är representerade i “Torekovs byaråd”. Ju fler vi är
desto större inflytande kan vi ha på kommunala och politiska beslut.

• Årsmötesprotokoll - 26 juli 2018, ladda ner här.

• Styrelseprotokoll - 22 aril 2018, ladda ner här.

• Styrelseprotokoll - 30 mars 2018, ladda ner här.

• Styrelseprotokoll - 28 januari 2017, ladda ner här.