Torekov Kultur Logo
  ÅRSSKRIFTER

Det är Föreningens ambition att varje år producera en skrift om Torekovs eller Hallands Väderös kultur, historia, miljö eller tradition. Under åren har projektet vuxit från ett litet tryckt blad på 4 sidor till vackra små skrifter på ca 20 sidor.
1982 "Sälkolonin vid Hallands Väderö" en bearbetning av ett gymnasialt specialarbete skrivet av Kristina Wulff.
 
1983 "Gatunamn i Torekov och deras bakgrund" en skrift om Torekovs gamla och nya gatunät och presentation av många släkter och personer som givit namn åt gatorna i Torekov, skriven av Bo Bergström.
 
1985 "Badgäst i Torekov på 20- och 30-talen" Rikard Falk berättar om en svunnen tid i Torekov.
 
1986 "Torekov och sillafisket i gamla tider" ett kapitel ur "Boken om Hov, Torekov, Båstad och Västra Karup" av Patrik Haller.
 
1987 "Ur Torekovs historia" notiser och anekdoter, återberättade av Allan Sebelius vid Hotell Kattegats 90-årsjubileum.
 
1988 "Spår av människor på Hallands väderö". Lars Ingvar har skrivit om spåren av människans verksamhet under tusentals år på ön.
 
 Ovanstående skrifter är samlade i ett häfte: Årsskrifter 1982-1988. Slutsåld.

1990

"Sommargäst i Torekov på 20- och 30-talen". Cecilia Svensson skrev om sitt sommar paradis och dess innevånare. Slutsåld.
 
1991 "Bilder från Torekov" Cecilia Svenssons underbara akvareller från Torekov. 30 kr.
 
1993 "Torekovs historia speglad i dess bebyggelsemiljö" av Carin Bergström. 30 kr.
 
1994 "Torekovs två Kyrkor" av Ingrid Sjöström. Slutsåld.
 
1995 "Vykort från gamla Torekov" sammanställda av Cecilia Svensson, Tomas Hammar och John Nygren. 30 kr.
 
1998 "Mat i Torekov förr och nu" gamla recept som Sillasoppa, Smeden Huldursa sill, Krabbelurebollar mm. Marina Renck, Elisabeth Fritzner och Carin Jorlén. Slutsåld.
 
1999 "Skutfarten i Torekov" av Olle Renck. 30 kr.
 
2001 "Fåglar i Torekov" av Bodil Kollberg om fågellivet förr och nu i Torekov. Slutsåld.
 
2002 "Skolliv i Torekov" av Birgitta Jansson om byskolans historia. 40 kr.
 
2003 "Torekovsmotiv - fem konstnärer" av Elisabeth Fritzner och Cecilia Svensson. Slutsåld.
 
2004 "Bilder från en svunnen tid" handel och näringar i Torekov av Birgitta Jansson och Elisabeth Fritzner. 40 kr.
 
2005 "Strandskogen i Torekov" av Bertil Junker. 40 kr.
 
2006 "En vandring på Torke Mal" av Elisabeth Lundberg. 40 kr.
 
2007 "Räddning av skeppsbrutne i Torekov" av Birgitta Jansson. 40 kr.
 
2008/
2009
"Torekov - Nu och då" av Sia Johnson. 50 kr.
2010 "Torekovs två kyrkor" Ingrid Sjöström. 50 kr.
 
2011 En smak av Torekov, Karsten Erichs. 50 kr.
 
  Vykort 5 kr.
 
  Tröjor (alla storlekar) 100 kr.
 
  3 årsskrifter á 40 kr betala 100 kr.
 
2012 Profiler i Torekov. Redaktör: Karsten Erichs
 
2013 Framtidstankar år 2030. Redaktör: Karsten Erichs
 
2014 Bilder från Torekov. Cecilia Svenssons akvareller