Torekov Kultur Logo

Torekov - Då och nu
Arkivbild
Torekov - Då och nu
Nu kan du läsa första delen
om resan Torekov gjorde från
medeltida fiskeby till modern
boplats. Läs vidare här.

tempimg
foto: John Nygren
Bli medlem hos oss
Bli medlem i Torekov Kultur
och Miljö. Avgift 100 kronor
per person och år. 150 kronor
för par och 250 kronor för
familj. Klicka här för anmälan!

VAR MED OCH UTVECKLA DAGENS
OCH MORGONDAGENS TOREKOV

Föreningen Torekov Kultur och Miljö har målsättningen att värna och utveckla
Torekovs kultur och miljö, att bevaka kommunens planarbete avseende framtida
utbyggnad, att utveckla och förbättra trafikmiljön, att främja skyddet av natur och stränder och att bevaka skötseln av strandskogen.

Torekov Kultur och Miljö är representerade i “Torekovs byaråd”. Ju fler vi är
desto större inflytande kan vi ha på kommunala och politiska beslut.

Årsmöte 27 juli kl 16:00 i Fabriken (bredvid Rapps).

• Styrelseprotokoll - 28 januari 2017, ladda ner här.

• Styrelseprotokoll - 11 november 2016, ladda ner här.

• Styrelseprotokoll - 05 september 2016, ladda ner här.

• Styrelseprotokoll - 06 maj 2016, ladda ner här.

• Styrelseprotokoll - 25 oktober 2015, ladda ner här.

• Styrelseprotokoll - 21 juli 2015, ladda ner här.

• Styrelseprotokoll - 3 maj 2015, ladda ner här.

• Årsmötesprotokoll - 24 juli 2014, ladda ner här.

• Styrelseprotokoll - 17 november 2014, ladda ner här.

Fakta om ny brygga på stranden

• Tjänsteskrivelse, ladda ner här.

• Sammanträdesprotokoll - Samhällsbyggnadsutskottet, ladda ner här.

• Sammanträdesprotokoll - Samhallsbyggnadsutskottet & Kommunstyrelsen, ladda ner här.