Torekov Kultur Logo
  MÅLSÄTTNING FÖR FÖRENINGEN
TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

Föreningens målsättningar innefattar bland annat:

- Att värna om Torekovs kultur och miljö.

- Att främja skyddet av natur och stränder i Torekov.

- Att bevaka skötseln av strandskogen i Torekov.

- Att föreslå och bidra till förändringar som är positiva för kulturen och miljön i Torekov.

- Att ta initiativ, bidra till planeringsunderlag samt förankra planerna i relevanta sammanhang
  och eventuellt bidra till utförandet genom föreningens miljöfond.