Brev till Länsstyrelsen, First Camp

Länsstyrelsen i Skåne län
Att. Anna Jansson Thulin
205 15 MALMÖ

Ang. bygglovsansökan för Andre Bäck 3, Torekov

Översänder för kännedom skrivelse (minnesanteckningar) till kommunstyrelsen, Båstad kommun, ang. First Camps bygglovsansökan för 62 stugor inom campingområdet, Andre Bäck 3. First Camp har för avsikt att sälja stugorna som bostadsrätter.

Med vänliga hälsningar

Tord Strömberg
ordf. Torekov Kultur och Miljö
Slättarödsvägen 129
269 78 TOREKOV