Information om First Camp, 130506

Bästa medlemmar!

Den 25 augusti 2012 ringde vår medlem Bertil Wulff mig. Han frågade om jag kände till att First Camp hade lämnat in en bygglovsansökan för 62 st campingstugor på campingens område i Torekov.

Jag visste inget om detta. I början på vecka 35 kontaktades bygglovsavdelningen på Båstads kommun. Handläggaren svarade på min fråga att det var en helt normal ansökan som förmodligen skulle tas på delegation.

Jag kontaktade då samhällsbyggnadsutskottets ordförande Tomas Andersson.

Vi bestämde träff den 21 september. Med vid mötet var också Sia Johnson och Byarådets ordf BrorMartin Nilsson. Till mötet sammanställde vi argument varför vi inte ville ha några stugor på campingen.

Vi fortsatte att vässa våra argument.

Den 19 november 2012 hade samhällsbyggnadsutskottet på plats möte i Torekov.

Utskottet beslöt att föreslå Kommunstyrelsen att lämna bygglov.

Vi författade en skrivelse till samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen med kopia till Länsstyrelsen.

Den 23 november 2012 hade undertecknad, Sia Johnson och John Arvid Jakobsson(från idrottsföreningen) möte med First Camp. Vi fick bl a svar på vår fråga om stugorna skulle säljas som bostadsrätter. Svaret var ja.

Den 5 december 2012 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till bygglovsavdelningen.

Den 3 januari 2013 hade Sia och Tord ett möte med kommunalrådet Kerstin Gustafsson i Båstad. Ett mycket bra möte. Kerstin lyssnade och lovade att ärendet skulle penetreras mycket noga. Under hela våren har vi arbetat intensivt med att samla information från andra kommuner, Boverket mm.

Den 12 april 2013 ordnade Båstad Näringslivs AB och Båstad Turism ett frukostmöte i First Camps lokaler i Torekov. Anteckningarna från mötet finns under skrivelser på hemsidan. Anteckningarna har lämnats till Samhällsbyggnadsutskottet och Kommunstyrelsen med kopia till Länsstyrelsen.

Den 20 maj 2013 ska Samhällsbyggnadsutskottet på nytt behandla First Camps bygglovsansökan. Det känns som om allt vårt arbete under åtta månader ska bära frukt. Vi hoppas att utskottet rekommenderar kommunstyrelsen att avslå bygglovsansökan.

Den 12 juni 2013 har kommunstyrelsen möte för att avslå eller bevilja bygglovsansökan.

Vi som har arbetat med First Camp kapitel 1 är: Sia Johnson, Annika Nilsson, Bertil Wulff och Tord Strömberg från TKoM. Alexandra Duchan och Carl Donald Malmaeus har också hjälpt oss.

Torekov den 6 maj 2013-05-06

Tord Strömberg