Mötesprotokoll 04 2018

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE den 22 april 2018
FÖRENINGEN TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

Närvarande: Tord Strömberg, Karsten Erichs, Arne Tegsell och Kenneth Lennartsson

1. Dagordningen godkändes.

2. Kenneth Lennartsson valdes till mötessekreterare och Arne Tegsell till justeringsman.

3. Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

4. Ekonomi och medlemsutveckling.
18 487 kr i kassan just nu när alla räkningar till dags dato är betalda. Vi är idag 315 betalande medlemmar och vi tror att vi kan rekrytera ytterligare några till. Mäklarna på orten var glatt positiva till vårt senaste förslag att dela ut senaste årsskriften till nya fastighetsägare.

5. Sunnan 10.
Vi har inte lyckats ena de 5 största föreningarna i Torekov till gemensam aktion att inte genomföra fas 2. Av den anledningen avvaktar vi och lägger inte fram någon gemensam protest till kommunstyrelsen ännu. Magnus på Ica har tagit del av senaste utkastet från arkitekten avseende ytor bakom affären för leverantörstransorter samt parkeringsytor för kunder. Magnus tycker det verkar OK.

6. Idéer om årsskrift.
Tord skall kontakta Lars Svensson om att göra en årsskrift om fåglar i Torekov. Förslag finns även att ta upp ”sagan om Torekovs biograf”. Tord fortsätter.

7. Kultur- och Miljöpris 2018.
Diskussion kring lämpliga kandidater. Beslut i maj.

8. Film i Båstad.
Föreningen har tillsammans med Ulf Berggren bjudit in medlemmar i föreningen till en nostalgisk BIO-eftermiddag på Scalabiografen i Båstad den 23 april. Endast 11 st. medlemmar har hittills hörsammat kallelsen. Arne kontaktar Ulf om detta.

9. Distriktssjuksköterska.
Tord har inte fått något besked från Capio men skall höra vidare ifall det går att ordna med en ambulerande sjuksköterska istället.

10. Förslag till nya funktionärer i styrelsen.
Vi har fått in förslag och Tord vidarebefordrar detta till valberedningen.

11. Kollektivtrafiken.
Det är inte helt enkelt att boka en resa från T.ex. Malmö till Torekov. Ofta slutar resan i Förslöv. Tord kontaktar Anna Fjellner på Skånetrafiken.

12. Övriga frågor.
Karsten informerade om det snabba förloppet med sjöräddningens nya lokal på Piren samt intresset att få till en bastu intill östra Piren. Föreningen positiv till bastu.

13. Nästa styrelsemöte.
Den 3 juni kl. 11.00. Tord meddelar plats.

14. Mötet avslutades

Tord Strömberg                                          Kenneth Lennartsson
Ordf.                                                         Mötessekr.

Arne Tegsell
Justerare