Mötesprotokoll 07 2018

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 26 juli 2018
FÖRENINGEN TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

Möte i Församlingshemmet. 27 medlemmar var närvarande.

1. Mötesordförande Dan Nilsson enligt styrelsens förslag.

2. Mötessekreterare Karsten Erichs enligt styrelsens förslag

3. Sia Johnson och Göran Nildén valdes till justeringspersoner

4. Årsmötet har kungjorts via Sommarbrevet som skickades ut 14 juni samt via anslag på Ica, på Båt och Motor, kommunens anslagstavla vid Hazienda m.fl. platser. Årsmötet ansåg att mötet var behörigen utlyst.

5. Föreningens ordförande Tord Strömberg läste upp årsberättelse som godkändes.

6. Revisorernas berättelse läster upp och godkändes.

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8. Val av styrelseledamöter. Information

8. Tord Strömberg omvaldes till föreningens ordförande.

10. Val av tre styrelseledamöter på två år. Årsmötet beslöt omval av Kenneth Lennartsson och nyval av Carl Lilliehöök och Björn Sellert

11. Gustaf Sundin och Annsofi Blomberg valdes till suppleanter på ett år.

12. Lotta Kraft och Gunilla Klingspor valdes till valberedning.

13. Dan Nilsson och Sia Johnson valdes till revisorer och Annika Johnson till revisorssuppleant.

14. Årsmötet beslöt höja årsavgiften till 150 kr för enskild person , 200 kr för par och 300 kr för familj.

15. Förslag från styrelsen. Byte av SHB:s korträntefond till Spiltan Fonder.Godkändes.

16. Inga inkomna motioner.

17. Övriga ärenden. Många förslag från föreningens medlemmar:
– Diskussion om distriktssjuksköterska
– Göran Nildén vill att styrelsen trycker på kommunen om att igenfyllningen efter fiberutgrävningar är slarvigt gjort och kan orsaka olyckor.
– Föreningen bör påpeka för kommunen vissa gatuunderlag.
– Kyrkoparkens underhåll kan bli bättre. Dålig skötsel.
– Fartbegränsning till 30 km I hela Torekov
– Fler cykelställ, t.ex. vid morgonbryggan.
– Föreningen bör samverka med företagarföreningen I Torekov/Båstad.
– Föreningen ombedes kontakta kommunen om reningsverkets kapacitet och en framtidsplan om vattentillgången Den nya styrelsen fick i uppdrag att diskutera och behandla dessa frågor.

18. Dan Nilsson avslutade mötet.

Dan Nilsson                        Karsten Erichs
Mötesordförande                Mötessekreterare

Justeras:
Sia Johnson                        Göran Nildén