Mötesprotokoll 09 2016

Protokoll styrelsemöte 5 sept 2016
Torekov Kultur och miljöförening

Närvarande: Tord Strömberg, Jacob Faxe,, Kenneth Lennartsson, Karsten Erichs , Gustav Sundin, Annsofi Blomberg och Birgitta Granlund

1. Ordföranden Tord Strömberg öppnade mötet.

2. Karsten Erichs utsågs till sekreterare

3. Kenneth Lennartsson justerar protokollet.

4. Dagordningen godkändes. Flera frågor under punkten Övrigt.

5. Diskussion årsmötet i juli. Protokollet korrigerades. Ska in på hemsidan.

6. Protokoll styrelsemötet 27 juli saknas. Är på gång

7. Medlemsuppföljning. Vi beslöt om en kampanj i september för att få fler medlemmar i samband ned utskick av årsboken. Dessutom utskick via gruppmail om att bli medlem och vilka frågor föreningen arbetar med nu. Vi ska skicka information om vår verksamhet även till chefer inom kommunen och till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige,

8. Ska vi införa medlemskort ? Beslut: vi avvaktar. Kenneth arbetar med en uppdatering av medlemsregistret.

9. Mailadress till föreningen. Vi beslöt denna mailadress ska vara info@foreningenkulturochmiljo.se. Mailen går till ordföranden.

10. Vad händer med Byarådet ? Tord kollar utvecklingen och återkommer.

11. Kontakt med kommunen. Fråga: varför får vi inga planärenden längre ? Tord undersöker

12. Sunnan 10.Tord rapporterar om kontakt med Lisa Rönnberg från Båstads kommun. Lisa diskuterar fråga vidare med politikerna och ska även ha ett möte med det företag som betalat för planförslaget. Mer info kommer inom kort till styrelsen.

13. Övriga frågor
– Gustav Sundin får i uppdrag att ta fram en facebooksida
– Äldreboende på Sunnantomten. Tord undersöker med Sia J om var ett gammalt förslag om äldreboende tagit vägen
– Diskussion om vår- och sommarkonserter 2017. Vi planerar.
– Vad händer med skolan ? Tord kontaktar kommunen
– Distriktssjuksköterska, Viktig fråga där föreningen ska engagera sig och undersöka vad som kan göras.

14. Nästa möte , 26 november kl 16,00.

15. Mötet avslutades Torekov 5 september 2016

Tord Strömberg                   Karsten Erichs
Ordf                                   Mötessekreterare

Justeras: Kenneth Lennartsson