Mötesprotokoll 11 2016

Protokoll styrelsemöte 26 nov 2016
Torekov Kultur och Miljöförening

1. Dagordningen godkändes

2. Karsten Erichs utsågs till mötessekr

3. Birgitta Granlund utsågs till justerare.

4. Ekonomi. Vi har 7.500 kr i kassan. Vi behöver fler medlemmar.

5. Medlemsutvecklingen. Vi hade 2014/15 drygt 300 medlemmar. Året därpå sjönk antalet till drygt 100 för att 2016/2017 återigen öka till cirka 170 medlemmar.

6. Detaljplaneförslaget Sunnan 10. Vi följer utvecklingen och vi ska plocka fram Sia:s gamla förslag. Tord håller kontakten med kommunen.

7. Byarådet. Allt talar för att Byarådet avvecklas och återuppstår i en annan organisationsform.

8. Planärenden. Tord har varit i kontakt med kommunen som lovat att framöver skicka planförslag på remiss till föreningen.

9. Midsommarfirandet. Vi beslöt ta över detta firande från Torekovs Turistoch badförening. Karsten och Kenneth ansvarar.

10. Kultur- och miljöpriset. Jacob Faxe får i uppdrag att se över regelverket.

11. Årsskriften 2017.Vi har en hel del idéer. Beslut vid nästa sammanträde.

12. Sunnan 10. Se punkt 6

13. Skolan i Torekov. Det verkar vara en politisk oenighet om skolans framtid. Finnas kvar eller flytt till Västra Karup ? När vi vet lite mer planerar föreningen att ordna en debatt.

14. Konstskola i Torekov. Intressant projekt. Styrelsen beslöt att tacka nej till att inledningsvis vara huvudman, men föreningen stöder projektet.

15. Konsert i sommar. Tord håller i planeringen. Vi har ju numera en erfaren operasångare bosatt i kommunen. Hans namn är Stig Fogh Andersen.

16. Övrig fråga. Distriktssjuksköterska. Tord diskuterar med Capio.

17. Nästa möte. lördag 28 jan kl 15.00 i Fabriken.

18. Mötet avslutades.

Karsten Erichs                   Birgitta Granlund
Sekr                                 Justerare