AKTUELLT!

Vår nya logotype. 1994 firade Torekov 650 år. Det var ett väl genomfört arrangemang med många involverade från vår by. Stephan Gip utformade bland annat en vacker och särpräglad logotype till jubileet. När vi bad Stephan om en ny logotype till vår förening Torekov Kultur och Miljö fann han det naturligt att utgå från versionen till 650 års jubileet, eftersom den dels inte används längre, dels blev mycket uppskattad. Vi i föreningen är både glada och tacksamma för detta.

Vi har producerat två informationstavlor, som informerar om det viktigaste i vår by. Tanken är att dessa skall sättas upp vid hamnens parkering och vid kyrkans parkeringsinfart. 

VÅR BADFLOTTE

Nu är den på plats. Och vi hoppas den kommer till våra barns och ungdomars glädje många somrar framöver. Ett stort tack till er alla som gjorde detta möjligt.