AKTUELLT!

Vår nya logotype. 1994 firade Torekov 650 år. Det var ett väl genomfört arrangemang med många involverade från vår by. Stephan Gip utformade bland annat en vacker och särpräglad logotype till jubileet. När vi bad Stephan om en ny logotype till vår förening Torekov Kultur och Miljö fann han det naturligt att utgå från versionen till 650 års jubileet, eftersom den dels inte används längre, dels blev mycket uppskattad. Vi i föreningen är både glada och tacksamma för detta.

Vi har producerat två informationstavlor, som informerar om det viktigaste i vår by. De står nu vid hamnens parkering och vid kyrkans parkeringsinfart.

Kartan finns i pappersformat att hämta på Torekovs Turistbyrå.


VÅR BADFLOTTE

Flotten har varit på plats hela sommaren. Den har varit till stor glädje för Torekovs ungdomar och fyllde piren i småbåts-hamnen med glada badande, simmande och hoppande ung-domar och andra med barna-sinnet i behåll. Ett stort tack till alla er som gjorde detta möjligt.

unsplash