STADGAR FÖR FÖRENINGEN
TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ


Antagen vid föreningens ordinarie stämma 2020-07-30


Säte: Torekov. Kommun: Båstad. Län: Skåne.   Organisationsnr: 83 94 01-1106