Föreningen

Torekov

FÖRENINGEN TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

VAR MED OCH UTVECKLA DAGENS OCH MORGONDAGENS TOREKOV

Föreningen Torekov Kultur och Miljö har målsättningen att värna och utveckla Torekovs kultur och miljö, att bevaka kommunens planarbete avseende framtida utbyggnad, att utveckla och förbättra trafikmiljön, att främja skyddet av natur och stränder och att bevaka skötseln av strandskogen.

Torekov Kultur och Miljö är representerade i “Torekovs byaråd”. Ju fler vi är desto större inflytande kan vi ha på kommunala och politiska beslut.