Årsskrifter

Årsskrifter

Våra årsskrifter

Det är föreningens ambition att varje år producera en skrift om Torekovs eller Hallands Väderös kultur, historia, miljö eller tradition. Under åren har projektet vuxit från ett litet tryckt blad på 4 sidor till vackra små skrifter på ca 20 sidor.

1982 Sälkolonin vid Hallands Väderö
En bearbetning av ett gymnasialt specialarbete skrivet av Kristina Wulff.
1983 Gatunamn i Torekov och deras bakgrund
En skrift om Torekovs gamla och nya gatunät och presentation av många släkter och personer som givit namn åt gatorna i Torekov, skriven av Bo Bergström.
1985 Badgäst i Torekov på 20- och 30-talen
Rikard Falk berättar om en svunnen tid i Torekov.
1986 Torekov och sillafisket i gamla tider
Ett kapitel ur ”Boken om Hov, Torekov, Båstad och Västra Karup” av Patrik Haller.
1987 Ur Torekovs historia
Notiser och anekdoter, återberättade av Allan Sebelius vid Hotell Kattegats 90-årsjubileum.
1988 Spår av människor på Hallands väderö
Lars Ingvar har skrivit om spåren av människans verksamhet under tusentals år på ön.
1990 Sommargäst i Torekov på 20- och 30-talen
Cecilia Svensson skrev om sitt sommar paradis och dess innevånare. Slutsåld.
1991 Bilder från Torekov
Cecilia Svenssons underbara akvareller från Torekov. 30 kr.
1993 Torekovs historia speglad i dess bebyggelsemiljö
Av Carin Bergström. 30 kr.
1994 Torekovs två Kyrkor
Av Ingrid Sjöström. Slutsåld.
1995 Vykort från gamla Torekov
Sammanställda av Cecilia Svensson, Tomas Hammar och John Nygren. 30 kr.
1998 Mat i Torekov förr och nu
Gamla recept som Sillasoppa, Smeden Huldursa sill, Krabbelurebollar mm. Marina Renck, Elisabeth Fritzner och Carin Jorlén. Slutsåld.
1999 Skutfarten i Torekov
Av Olle Renck. 30 kr.
2001 Fåglar i Torekov
Av Bodil Kollberg om fågellivet förr och nu i Torekov. Slutsåld.
2002 Skolliv i Torekov
Av Birgitta Jansson om byskolans historia. 40 kr.
2003 Torekovsmotiv – fem konstnärer
Av Elisabeth Fritzner och Cecilia Svensson. Slutsåld.
2004 Bilder från en svunnen tid
Handel och näringar i Torekov av Birgitta Jansson och Elisabeth Fritzner. 40 kr.
2005 Strandskogen i Torekov
Av Bertil Junker. 40 kr.
2006 En vandring på Torke Mal
Av Elisabeth Lundberg. 40 kr.
2007 Räddning av skeppsbrutne i Torekov
Av Birgitta Jansson. 40 kr.
2008 Torekov – Nu och då
Av Sia Johnson. 50 kr.
2010 Torekovs två kyrkor
Av Ingrid Sjöström. 50 kr.
2011 En smak av Torekov
Av Karsten Erichs. 50 kr.
2012 Profiler i Torekov
Redaktör: Karsten Erichs
2013 Framtidstankar år 2030
Redaktör: Karsten Erichs
2014 Bilder från Torekov
Cecilia Svenssons akvareller