Hur många är vi i Torekov?

Torekovs Hamn

Ja, det är en bra fråga. Med många svar!

Vi vet att antalet personer, som är skrivna här i november är 1.100 personer. Antalet hushåll under vinterhalvåret är ca. 430 (vilket ger 2,5 personer/hushåll) enligt Posten. Under sommaren finns här ca. 932 hushåll till och om vi antar att det finns 3 personer/hushåll för de tillkommande hushållen ger det ca. 2.800 personer.

Campingen kan ha ca. 1.800 gäster i juli, samt ca 300 personer i uthyrnings- och gäststugor. Sammanlagt är vi alltså ca. 6.000 personer med eget hushåll under sommaren. Tillkommer hotellen, bed and breakfast, gäster etc. så är vi nog totalt upp mot 7-8.000 personer som ska samsas på stränder, i byn och på ön.

Våren och hösten då?
Enligt sophämtarna SITA har 25 av fritidshushållen o hela kommunen helårsabonnemang trots att de är skrivna någon annanstans. Siffran är mycket högre i Torekov och om vi antar att det är ca. 50% (av 932) ger det 466 hushåll. Räknat med 2 personer/hushåll blir det ytterligare ca. 900 personer. Under april-juni samt september-oktober (+jul?) är vi 2.000 personer.

Vilken bild av Torekov ska vi själv ha?
Ja, spritt över hela året är nog den mest rättvisande siffran 1.500-2.000 invånare.

/Gunilla Jorlén, Arbetsgruppen för Hälsa/livsstil, Aktiv Fritid, Barn och Ungdom.