INFORMATIONS-TAVLOR 

Vi har producerat två informationstavlor, som informerar om det viktigaste i vår by. Tanken är att dessa skall sättas upp vid hamnens parkering och vid kyrkans parkeringsinfart.