INFORMATIONSTAVLOR 

Vi har producerat två informationstavlor, som informerar om det viktigaste i vår by. De står nu vid hamnens parkering och vid kyrkans parkeringsinfart.

Här nedan ser ni länkar till respektive nummer på kartan, de med svart text har inga länkar.