VAR MED OCH UTVECKLA DAGENS OCH
MORGONDAGENS TOREKOV

BLI MEDLEM


Bli medlem i Torekov Kultur och Miljö och du erhåller vår årsbok.

Avgift 150 kronor per person och år. 200 kronor för par
och 300 kronor för familj. Uppge namn, adress och e-post
vid inbetalning på bankgiro: 357-2021.

Eller swisha till 123 001 7590.
Om du swishar skicka ett mejl till 
info@torekovkulturochmiljo.se och ange namn och adress.

Vill du har mer information – mejla på ovanstående länk