KULTUR & MILJÖ

Torekov Kultur och Miljöförening har nu verkat i 52 år. Föreningen har sedan sin start bevakat att de förändringar som vår kommun och våra myndig-heter har velat göra, gynnar torekov-bornas intressen. Att ge förslag på
olika förbättringar har också varit
föreningens fokus.

Dessutom är produktionen av vår årsbok och olika sociala arrangemang ett sätt att lyfta fram de värden som är viktiga både för vår by och allas vår trivsel.