Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse avseende tiden den 1 juli 2012 till den 30 juni 2013

Föreningen har c:a 400 medlemmar, enskilda, par och familjer samt 12 hedersmedlemmar.

Föreningens styrelse har under perioden haft sju ordinarie sammanträden. I styrelsen ingår: Tord Strömberg(ordf), Ann Treschow(vice ordf), Jarl Henrysson(sekreterare), Dan Nilsson(kassör), Karsten Erichs, Birgitta Granlund, Anja Johansson, Margareta Bengtsson och Ann-Sofi Blomberg.

Ordf. har deltagit i 5 byarådsmöten, Sia Johnson i 3 byarådsmöten. Sia Johnson valdes den 15 maj 2013 till ny ordförande i Byarådet. Två av byarådsmötena besöktes av politiker och tjänstemän från kommunen.

TKoM har deltagit i Byarådets trafikgrupp tillsammans med kommunens trafikingenjör. I guppen ingår förutom TKoM representanter från föreningen Gamla Skolan och föräldraförening.

Nya hastighetsgränser har införts i hela Båstad kommun.

Vi har i information till medlemmarna på hemsidan redovisat vårt arbete med att få tillstånd avslag på First Camps bygglovsansökan för 62 sk campingstugor på campingen i Torekov.

En skrivelse skickades 2012-11-19 till kommunstyrelse och Länsstyrelse.

Minnesanteckningarna från informationsmötet på First Camp 2013-04-12 skickades också till Kommunstyrelsen.

Den 17 maj 2013 bekräftade kommunalrådet Kerstin Gustafsson att First Camp hade dragit tillbaka sin bygglovsansökan.Det har inte kommit in någon ny bygglovsansökan till Kommunen. Stadsarkitekten anser att det krävs en planändring för att First Camp ska kunna lämna in en ny ansökan.

Vi som har arbetat med First Camp-frågan är: Sia Johnson, Annika Nilsson, Bertil Wulff och Tord Strömberg från TKoM. Alexandra Duchan och Carl Malmeus har också hjälpt oss.

Samhällsbyggnadsutskottet har tillsatt en arbetsgrupp Hamn/Strand som bl a arbetar med att lämna förslag till ny brygga på stranden, uppfräschning av toalettbyggnaden och allmän förbättring av stranden. Ordförande finns med i gruppen.

Föreningens ordf och Sia Johnson har under året arbetat aktivt i EU:s Leaderprojekt ”Torekov året runt”. Projektet är nu avslutat.

Föreningen har aktivt genom Berti Wulff sett till att ”informationsskyltar” har förnyats på ett antal platser i byn.

Föreningen kommer att marknadsföra sig vid Hamnfesten den 18-20 jul 2013.

Föreningen Torekov Kultur och Miljö 2013-07-04
Tord Strömberg
Ann Treschow
Birgitta Granlund
Dan Nilsson
Anja Johansson
Jarl Henrysson
Karsten Erichs
Margareta Bengtsson
Ann-Sofi Blomberg