Var med och utveckla dagens och morgondagens Torekov

Föreningen Torekov Kultur och Miljö har målsättningen att värna och utveckla Torekovs kultur och miljö, att bevaka kommunens planarbete avseende framtida utbyggnad, att utveckla och förbättra trafikmiljön, att främja skyddet av natur och stränder och att bevaka skötseln av strandskogen.

Torekov Kultur och Miljö är representerade i “Torekovs byaråd”. Ju fler vi är desto större inflytande kan vi ha på kommunala och politiska beslut.

Var med och utveckla dagens och morgondagens Torekov. Vi är representerade i “Torekovs byaråd”. Ju fler vi är desto större inflytande kan vi ha på kommunala och politiska beslut…

Torekov då och nu

Torekov är ett gammalt samhälle. Att man redan på 11-1200-talen byggde en förhållandevis stor kyrka, visar att det fanns en by med bofast befolkning. Huvudnäringen har varit fiske, det sillfiske som betytt så mycket…

Det är föreningens ambition att varje år producera en skrift om Torekovs eller Hallands Väderös kultur, historia, miljö eller tradition. Under åren har projektet vuxit från ett litet tryckt blad på 4 sidor till vackra…

Över 800 personer kom på Midsommarfirandet i Torekov

Midsommarfirandet 2019

Över 800 personer kom på Midsommarfirandet i Torekov Årets midsommarfirande i Torekov blev fantastiskt lyckat. Vi hade strålande sol och […]

Sommar

Sommarbrev 2019

Sommarbrev och kallelse till årsmöte Sommaren har kommit snabbt och många rosor blommar redan.Vi hoppas att sommaren inte blir för […]

Årsboken 2019

Årsboken skall i år handla om nyinflyttade till Torekov Årsboken 2019 för Torekov Kultur och Miljö skall i år handla […]