Var med och utveckla dagens och morgondagens Torekov

Föreningen Torekov Kultur och Miljö har målsättningen att värna och utveckla Torekovs kultur och miljö, att bevaka kommunens planarbete avseende framtida utbyggnad, att utveckla och förbättra trafikmiljön, att främja skyddet av natur och stränder och att bevaka skötseln av strandskogen.

Torekov Kultur och Miljö är representerade i “Torekovs byaråd”. Ju fler vi är desto större inflytande kan vi ha på kommunala och politiska beslut.

Var med och utveckla dagens och morgondagens Torekov. Vi är representerade i “Torekovs byaråd”. Ju fler vi är desto större inflytande kan vi ha på kommunala och politiska beslut…

Torekov då och nu

Torekov är ett gammalt samhälle. Att man redan på 11-1200-talen byggde en förhållandevis stor kyrka, visar att det fanns en by med bofast befolkning. Huvudnäringen har varit fiske, det sillfiske som betytt så mycket…

Det är föreningens ambition att varje år producera en skrift om Torekovs eller Hallands Väderös kultur, historia, miljö eller tradition. Under åren har projektet vuxit från ett litet tryckt blad på 4 sidor till vackra…

Midsommar 2020

Midsommarfirandet 2020

Torekov Kultur och Miljöförening inbjuder till midsommarstången i Torekov. Tyvärr ingen musik eller dans i år under rådande omständigheter! Njut […]

Torekov Kultur och Miljö - Mötesprotokoll

Mötesprotokoll 11 2019

Styrelseprotokoll 28.11.2019. Föreningen Torekov Kultur och Miljö. Plats: Gamla Skolan i Torekov 28.11.2019 Närvarande: Arne Tegsell, Kenneth Lennartsson, Birgitta Granlund, […]

Torekov Kultur och Miljö - Mötesprotokoll

Mötesprotokoll 10 2019

Styrelseprotokoll 10.10 2019. Torekov Kultur och Miljöförening. Plats: Gamla Skolan Närvarande: Arne Tegsell, Kenneth Lennartsson, Birgitta Granlund, Cecilia Bentzel-Lindholm, Extra […]