VÄLKOMMEN TILL

TOREKOV KULTUR & MILJÖ!

Efter beslut som fattats på två årsmöten har Föreningen Torekov för Kultur och Miljö
nu lagts ned. För ytterligare information se Proposition samt Årsmötesprotokoll under fliken Föreningen.


Torekovs Turist och Badförening kommer från och med nu att driva de kultur och miljöfrågor som vi som bor i Torekov anser viktiga för utvecklingen av vår by.

Ju fler medlemmar som Torekovs Turist och Badförening har desto större förutsättningar har vi för att genomföra aktiviteter och evenemang.  

 

Vi uppmanar därför alla våra medlemmar att söka medlemskap i Torekov Turist och Badförening www.torekov.se

 

 

Gå redan nu med i det nya 

Torekovs Turist och Badförening

Bankgiro 571–1940     250kr/person

Märk inbetalningen med namn, adress och e-post!